Welkom

Welkom op de website van de wijk Klein Brabant in Vught.

Het hoofdthema van dit moment zijn de plannen om veel goederentreinen over het spoor door Vught te laten rijden, en dan vooral 's-nachts!

Actueel: Enquete

Samen voor Vught (SvV) benadert u met een vragenlijst om de zorgen te peilen die leven onder omwonenden van het spoor. Omdat u dicht bij het spoor woont, vragen we u om deze enquête in te vullen. De conclusies uit deze enquête worden aangeboden aan B&W en de raadsfracties tijdens een bewonersavond op 26 september in Rozenoord (20:00). Wanneer u deze enquête invult, dan bent u van harte welkom om mee te discussiëren over de uitkomsten.

Benodigde tijd:
Voor het invullen van deze enquête is ongeveer 5 minuten nodig. Daarbij stellen we u vragen over 5 onderwerpen: draagvlak, hinder tijdens de bouwfase, eindsituatie en econom...

lees meer