Herinrichting speeltuin

Op 22 januari jl. heeft de gemeente een inspraakavond gehouden waar bewoners van Klein Brabant hun wensen t.a.v. de speeltuin, gelegen tussen Klein Brabant 61 en 65, konden bespreken. Er is een budget van circa 11.000 euro voor beschikbaar.

Vervolgstap is dat de gemeente 3 ontwerpen laat maken, die op de volgende bijeenkomst worden getoond.

Op die bijeenkomst, welke gepland staat in mei a.s. kan door de aanwezige bewoners een keuze worden gemaakt, met meerderheid van stemmen.

Iedereen ontvangt vooraf per brief een uitnodiging hiervoor van de gemeente.

Ook kinderen zijn van harte welkom.

Laat deze kans niet voorbijgaan als je inspraak wilt bij de inrichting en vorm van de toekomstige speeltuin!!