Wijkschouw 11 april

Op 11 april jl. is zoals aangekondigd een wijkschouw gehouden in samenwerking met de Gemeente. Vooraf hebben we de punten van de wijkschouw van vorig jaar doorgenomen. Alle punten zijn afgehandeld. De vooraf ingebrachte punten hebben we besproken en toen zijn we de wijk ingegaan.

De volgende punten zijn belicht en afgesproken:

Bestrating/Sinkholes

In de wijk zijn recentelijk een tweetal sinkholes ontstaan. De gemeente inspecteert standaard de bestrating elke 2 jaar in de wijken. De komende 4 jaar zijn de eventuele werkzaamheden aanbesteed. Eén sinkhole wordt aangepakt door de Gemeente. Actief handelen doet de gemeente naar aanleiding van meldingen uit de buurt (via de Gemeenteapp: Mijngemeenteapp). Gebruik deze!            

Afvalcontainers op gemeentegrond

Er zijn bewoners die de afvalcontainers van hun woning buiten de eigen grond plaatsen. Vorig jaar is ook al een oproep gedaan om deze op eigen grond te plaatsen. De grond onder de overkapping is eigendom van de gemeente. Vanuit de gemeente wordt een brief verstuurd aan alle bewoners om hen er op aan te spreken de containers op eigen terrein neer te zetten.

Gemotoriseerd verkeer in autovrije straten

Er rijden frequent motoren en scooters veel te hard door de autovrije straten. Dit is onveilig! Maak gebruik van de normale wegen in onze wijk. Om met een auto toegang te krijgen dient bij de gemeente een sleutel te worden gehaald, met betaling van borg, om de paaltjes aan het begin van de straat te kunnen weghalen. We vragen de brommers en scooters gebruik te maken van de normale wegen. Rij aub voorzichter.

Wateraftappunt

Het aftappunt kan niet worden verplaatst omdat dit aftappunt op geen enkele andere locatie toegankelijk zou zijn. Dit heeft te maken met de toegang tot de duiker die beide wateren aan weerszijden verbindt en met de vlakke ondergrond voor de tractor. De gemeente geeft aan dat zij de bestuurders van de tapvoertuigen zal instrueren het aftappunt direct vanaf de Hertoglaan te benaderen. Het huidige beschadigde stuk grond zal opnieuw worden afgevlakt en ingezaaid. 

Pad rond de vijver

Het pad is deels verzakt en begroeid met mos, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zeker na regen. De gemeente gaat hier kritisch naar kijken en zal actie ondernemen het pad weer veilig te maken.

Hard rijden Oisterwijkstraat / Hertoglaan

Ondanks enkele maatregelen (tempo 30-zone, waarschuwingsbord) blijft er te hard te worden gereden. De gemeente wil kijken of er op locatie lasercontroles kunnen worden ingezet.

Bewegwijzering

De gemeente geeft aan dat de huidige borden zullen worden vervangen door exemplaren waarbij de straatnaam en huisnummers even groot zullen zijn geschreven.

Speeltuin

Binnen enkele weken zal de gemeente drie plannen presenterenvoor de inrichting van de nieuwe speeltuin. Bij de aanleg van de nieuwe speeltuin  zullen de stukken beton worden opgeruimd. Een actieve omwonende kan eventueel het voortouw nemen en deze brokken zelf naar het grof vuil brengen.

Tuinafval aan de straat 

Er zijn bewoners die hun bouw-en tuinafval  aan de straat laten liggen, soms voor lange(re) tijd. Het verzoek is deze afval op te ruimen. Vanuit de gemeente wordt een brief verstuurd om alle bewoners erop aan te spreken deze afval op te ruimen.

Opkomende bestrating rondom de bomen

Rondom enkele bomen in de wijk komt de omliggende bestrating omhoog. De oorzaak ligt bij de boomwortels. Opnieuw bestraten is zinloos doordat dan de stenen op de wortels komen te liggen. De wortels weghalen en daarna opnieuw bestraten zorgt ervoor dat de boom sterft. Wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan dient de gemeente hiervan op de hoogte te worden gesteld (via de Gemeenteapp).