Het is anno nov. 2023 en zijn de plannen voor de verdiepte ligging van de spoorlijn door Vught (bijna) definitief. Op dit moment liggen 2 lijnen van Tilburg-Vught en 2 lijnen van Eindhoven-Vught.
Tussen Vught en Den Bosch liggen slechts 3 lijnen waardoor treinen geregeld van/naar Vught-Den Bosch gebruik dienen te maken van één lijn en hierdoor op elkaar moeten wachten wat voor oponthoud op het spoor zorgt.
Dus moet er een vierde lijn bij en besloten is om de lijn, komende vanuit Tilburg, over de 2 lijnen van- en naar Eindhoven te leggen. Een zgn. Fly-over die t.h.v. Lekkerbeetjenlaan-Rembrandtlaan komt te liggen. Om dit te realiseren zal de spoorlijn vanuit Den Bosch gezien ná de Loonsebaan zakken. Hierdoor wordt meteen gebruik gemaakt om het verdiept te laten tot aan de Wolfskamerweg-Laagstraat.
De overwegen op de Esschestraat, Helvoirtseweg en de Molenstraat-Repelweg komen hierdoor te vervallen. Ook de overweg aan de Wolfskamerweg-Laagstraat komt te vervallen en wordt hier een tunnel voor het verkeer gerealiseerd. Het huidige kinderdagverblijf, t.o. Bijnen-Uitvaartzorg, wordt gesloopt om plaats te maken voor een tijdelijke spoorwegovergang.

Spoor Vught

De belangengroep Klein Brabant is vanaf het begin (2009) vertegenwoordigd geweest in de overkoepelende Samen Voor Vught. Samen hebben we de belangen behartigd voor ALLE bewoners van Vught die op welke manier dan ook iets te maken hebben met het spoor.
Voor de wijk Klein Brabant hebben we ons ingezet om ook ter hoogte van onze wijk een verdiepte ligging te realiseren maar dat plan werd ‘afgeschoten’.
De kosten voor het tijdelijk verplaatsen van de spoorlijnen, het verdiepen en wederom terugplaatsen van de spoorlijnen t.h.v. Klein Brabant werden een 10 jaar geleden al geraamd op € 85 mln.
Het opkopen van een deel van Klein Brabant zou veel goedkoper zijn geweest en is naar een alternatief gezocht in de vorm van raildempers EN geluidschermen van slechts 1 mtr. hoog. De belangengroep is hiermee niet akkoord gegaan en heeft het uiteindelijk op papier gekregen dat de geluidswal, die vlak langs het spoor op het talud komt te staan, een hoogte van 2.50 mtr. krijgt.
Het talud zelf ligt 1.50 mtr. hoger dan de bestrating van Klein Brabant. Dus totaal 4 mtr.
De huidige geluidsbelasting op de woningen ligt rond de 70 dB. Wettelijk is 65 dB toegestaan en de nieuwe situatie zal op 60 dB komen.

 

 

 

 

 

37B97ED1 CD7D 4648 8EE3 285C7E935796