Oproep aan alle bewoners van Klein Brabant en de Oisterwijkstraat

Ruim twee jaar geleden is in de gemeente Vught de discussie  gestart over nieuwe woonlocaties in het buitengebied van gemeente Vught. Aanvankelijk voor Ruimte voor Ruimte woningen zoals nu op de manege zijn gebouwd en bv de grote woningen nabij de golfbaan in Cromvoirt. Dit proces is op gegeven moment stilgelegd omdat de gemeente het grondgebied van Helvoirt er bij wilde betrekken. Het proces is enige tijd geleden weer opgestart. Ook de zoekopdracht is breder geworden: Waar in het buitengebied en op welke manier kan in de gemeente Vught nog gebouwd worden? Er zijn ongeveer 20 locaties als mogelijk zoekgebied aangewezen. Daar zitten grote en kleine locaties bij.

De gemeente is daar een participatieproject voor gestart en vraagt de inwoners naar hun mening. Welke vormen van uitbreidingen en welke locaties in het buitengebied zijn geschikt en wat voor soort woningen zijn dan gewenst. In april dit jaar, dus heel laat in het proces is daar voor het eerst de mogelijke zoeklocatie in Vught-Zuid min of meer uit het niets toegevoegd. Reden om onze mening te laten horen wat wij daar van vinden. De zoeklocatie is het gehele open gebied tot aan de bosrand inclusief de volkstuinen en Dahliavereniging Rosa de Lima. De gronden zijn gedeeltelijk in eigendom van landgoed Beukenhorst, een particulier en de gemeente Vught (het volkstuinencomplex).

BELANGRIJK:

  • 15 mei loopt de participatieperiode af.
  • daarna worden reacties verwerkt door de gemeente en komt er weer participatie en nieuwe concepten
  • 29 september moet de gemeenteraad beslissen over zoekgebieden voor woningbouwlocaties. Stel dat de gemeenteraad zegt dat een zoeklocatie geschikt zou kunnen zijn dan beginnen de echte onderzoeken en procedures. Maar dan ben je als inwoner aan de late kant.

www.wijinvught.nl  is de participatiewebsite van de gemeente Vught.

Onder de  kop “wonen in buitengebied”staan 4 vragen over a. Bouwen in lintbebouwimg, b. Bouwen op plaatsen van stallen, c. Bouwen in kernrandzones (dat is van belang voor onze locatie) en c. Bouwen in clusters.

Op deze site staat ook nog meer inhoudelijke info over dit onderwerp.

Ben je tegen bebouwing t.o. Klein Brabant en Taxandrialaan?

Ga dan naar www.wijinvught.nl

Kies thema “wonen in buitengebieden”. Klik op "Wat vind jij?”.

Stelling over “bouwen in Kernrandzones”

Kies voor : “oneens”  (staat BOVEN de tekst "bouwen in kernrandzones") 

Je kunt stemmen via telefoon en/of computer. Je kunt dit meerdere keren doen vanuit verschillende apparaten (laptop, telefoon, tablet). Je hoeft niet perse woonachtig te zijn in Vught of Vught-Zuid. Je hoeft geen naam en geen reden in te vullen.

Als vervolg gaan we een petitie opstellen met de volgende argumenten:

  1. Bebouwing levert niet alleen overlast op voor (de achterste rij van) Klein Brabant en de Taxandrialaan maar een nieuwe woonwijk in het buitengebied heeft ook aan- en afvoerroutes nodig, dus zal het verkeer in de hele buurt fors toenemen.

Naast deze ‘not-in-my-backyard’ reden, zien we ook de volgende argumenten:

  1. Het is aantasting van de identiteit van het landgoed.
  2. Ook de visuele landschappelijke waarde van het gebied wordt aangetast. Het betreft een uniek overgangsgebied tussen bebouwing, landbouw en bos. Dit zie je nog maar weinig in Vught.
  3. Dit gebied met een combinatie van landbouw en bos heeft een hoge ecologische waarde.
  4. De volktsuinen en dahliavereniging hebben een maatschappelijke waarde voor Vught. 

Om snel informatie uit te kunnen wisselen is een whatsapp-groep aangemaakt: 'Participatie Klein Brabant Groen'. Aanmelden hiervoor kan d.m.v. een whatsapp aan Rob de Vos, tel.nr. 0653548781.

Participatie Klein Brabant Groen2          Participatie_Klein_Brabant_Groen_2.JPG

 

KLEIN BRABANT IS GROENER GEWORDEN!

Groen Dak 1

De inwoners van 15 huizen in Klein Brabant hebben in december 2021 te horen gekregen dat hun subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak was gehonoreerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant! Onze wijk wordt daardoor niet alleen groener maar ook insect- en vogelvriendelijker. Ook zorgt een groen dak voor extra opname van CO2 uit de lucht en voor opname van hemelwater.

Op 10, 11 en 12 maart jl.  heeft de aanleg van nieuwe groendaken (op in totaal zo’n 500 m2 dak) plaats gevonden! In januari waren al de nodige dakrenovaties gedaan.

De subsidie aanvraag is via de stichting WijKleinBrabant gedaan. De projectgroep heeft hulp en adviezen gekregen vanuit de stichting KANT en ook van mensen uit de Kampdijklaan die al ervaring hadden opgedaan met zo'n project. Als fraai Kerstcadeau is de aanvraag in december gehonoreerd en konden de bewoners aan de slag met het verder vergroenen.

Al ruim voor de Coronapandemie waren er initiatieven in de wijk om tot een groene daken project te komen. Nu is het er toch van gekomen! Het doorzettingsvermogen was er groot, de creativiteit eveneens, want er zijn vele verschillende wegen gezocht, en de saamhorigheid van de bewoners is te prijzen. 

PBC07 FONLogo Buurtcultuurfonds Noord Brabant 154px breed RGB v1 1Het Buurt- en Waterfonds financierde tot 60% van de kosten voor aanschaf van een groen dak. Samenwerking tussen buren is een belangrijk uitgangspunt voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tip: Facebook

Volg ons ook op FACEBOOK voor de laatste nieuwtjes! De Facebook-groep is uitsluitend toegankelijk voor bewoners van Klein Brabant en de Oisterwijkstraat.

Als je op de hoogte gehouden wilt worden en geen facebook hebt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.