PLUKTUIN


In 2020 zijn we gestart met de pluktuin in Klein Brabant. Een 20-tal wijkbewoners - hun kinderen even niet meegerekend - nemen er actief aan deel; elke week zijn er twee wijkbewoners die de werkzaamheden voor de komende week op zich nemen. Daardoor is het mogelijk om voor een periode van twee maanden een diensten-schema op te stellen.
Elke zaterdag- of zondagochtend - als dat beter uitkomt - vindt de “overdracht” plaats; d.w.z. de wisseling van het groepje tweetallen. Er is daar een attribuut voor ontworpen: een versierd stokje dat we Odin hebben gedoopt en dat er een officieel tintje aan geeft. Op dat afgesproken tijdstip sluiten zich vrijwel altijd meerdere pluktuin-deelnemers aan. Onder het genot van een kop koffie of thee vindt er eerst overleg plaats. Wat voor werkzaamheden kunnen we deze morgen onderhanden nemen? Wat dienen we wellicht aan te schaffen aan nieuwe - veelal biologische - groenten?
Daarna werkt dit groepje dan een uurtje of anderhalf à twee aan wat praktische karweitjes die er in die seizoensperiode gedaan kunnen worden. En … ook kinderen helpen geregeld een handje mee. Die kijken weer heel anders en verbazen zich over een kever of worm die spontaan ergens opduikt.
Van meet af aan beschikken we ook over een groepsapp. “Pluktuin Klein Brabant” maakt het mogelijk dat er een efficiënte communicatie is. Daarop kan iedereen haar/zijn opmerkingen kwijt of voorstellen en/of ideeën lanceren. Met andere woorden: welke veranderingen of verbeteringen zijn er mogelijk?
Geregeld maken we ook een verslagje van wat we bij de overdracht op die zaterdag gedaan hebben; al dan niet ondersteund met foto’s van bloeiende bloemen of planten. Die komen op de groepsapp, zodat iedereen up-to-date op de hoogte is.
Een paar keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor de hele groep - jong en oud, ouder en kind - om de saamhorigheid te bevorderen. Meestal een keer in het voor- en een keer in het najaar.
Dan denken we met name aan het oogstfeest, waarbij we samen op de locatie buiten een maaltijd organiseren. Iedereen levert een bijdrage: paddestoelen- en pompoensoep, chips van boerenkool, pannenkoeken … Meestal bedenkt iemand ook een werkopdracht, die we samen kunnen uitvoeren. Zo hebben we vorig jaar van een paar zijtakken twee totempalen gemaakt en deze versierd met lappen en veren. Ze staan aan de uiteinden en bakenen onze gemeenschappelijke tuin af. Dit jaar hebben we zakjes gemaakt en deze gevuld met gedroogde lavendel uit de pluktuin.
Wilt u als wijkbewoner helpen in de pluktuin kom dan een keer langs en bel gerust aan bij nummer 96.


Pluktuin3-10nov
Pluktuin2-10nov
Pluktuin1-10nov
pluktuin