MUSKUSRATTEN IN DE WIJK?

Bericht van Rob Borgsteijn (12-12-2019):

Ter hoogte van Klein Brabant 195 is al enkele malen een muskusrattenvanger van Vught gesignaleerd en vandaag heb ik hem kunnen spreken.

Hij wist mij te vertellen dat er muskusratten op de Groensche Hoeve, aan de oostzijde van de spoorlijn, zijn aangetroffen en ook al enkele gevangen.

Ook zijn er muskusratten bij de appartementen aan de Vijverbosweg aangetroffen en ook daar enkele gevangen. Omdat de sloot/vijver aan de Vijverbosweg en de duiker t.o. Klein Brabant 194/195 met elkaar in verbinding staan is het vermoeden dat de muskusratten via de duiker aan de kant van Klein Brabant zijn gekomen en uiteindelijk aan het einde van het traject aan de Vijverbosweg. Daarom wordt het gehele traject regelmatig gecontroleerd.

Op de T-splitsing van de spoorsloot en het water langs de huizen Klein Brabant 1 t/m 18 zijn bij de spoordijk graafwerkzaamheden aangetroffen. Vermoedelijk van een muskusrat.

Daarom heeft de rattenvanger een val geplaatst die op het water drijft. In die val legt hij geregeld appels neer maar er is tot op heden nog geen muskusrat aangetroffen.

Het is dus raadzaam om elkaar in de wijk te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van deze muskusratten en dat er geen voedsel op straat moet worden gegooid.

 Ook wist de muskusrattenvanger mij te vertellen dat hij sporen van een bever heeft gezien.Een bever Deze sporen ziet hij op enkele punten langs gehele spoorsloot van Klein Brabant 167 tot de eerder omschreven T-spliting.

N.B.: De muskusrat of bisamrat is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten. Het dier wordt (vooral in België) soms op de menukaart ook wel als waterkonijn aangeduid. De muskusrat is de enige nog levende soort uit het geslacht Ondatra.(Wikipedia (NL). In tegenstelling tot ratten zijn muskusratten vooral een bedreiging voor de waterkeringen (zoals dijken).  Waterschappen hebben de wettelijke opdracht om alle waterstaatswerken te beschermen tegen schade door graverijen van muskus- en beverratten.