De Pluktuin (vervolg)

Er is vanaf de start hard gewerkt aan en in de tuin en inmiddels (05-07-2021) groeit en bloeit er al van alles!

Wijkgenoten zijn van harte welkom om eens langs te komen bij de pluktuin en wanneer er geoogst wordt en er veel oogst is wordt dit via de mediakanalen doorgegeven.