KLEIN BRABANT IS GROENER GEWORDEN!

Groen Dak 1

 De inwoners van 15 huizen in Klein Brabant hebben in december 2021 te horen gekregen dat hun subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak was gehonoreerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant! Onze wijk wordt daardoor niet alleen groener maar ook insect- en vogelvriendelijker. Ook zorgt een groen dak voor extra opname van CO2 uit de lucht en voor opname van hemelwater.

Op 10, 11 en 12 maart jl.  heeft de aanleg van nieuwe groendaken (op in totaal zo’n 500 m2 dak) plaats gevonden! In januari waren al de nodige dakrenovaties gedaan.

 

 De subsidie aanvraag is via de stichting WijKleinBrabant gedaan. De projectgroep heeft hulp en adviezen gekregen vanuit de stichting KANT en ook van mensen uit de Kampdijklaan die al ervaring hadden opgedaan met zo'n project. Als fraai Kerstcadeau is de aanvraag in december gehonoreerd en konden de bewoners aan de slag met het verder vergroenen.

Al ruim voor de Coronapandemie waren er initiatieven in de wijk om tot een groene daken project te komen. Nu is het er toch van gekomen! Het doorzettingsvermogen was er groot, PBC07 FONLogo Buurtcultuurfonds Noord Brabant 154px breed RGB v1 1de creativiteit eveneens, want er zijn vele verschillende wegen gezocht, en de saamhorigheid van de bewoners is te prijzen. 

Het Buurt- en Waterfonds financierde tot 60% van de kosten voor aanschaf van een groen dak. Samenwerking tussen buren is een belangrijk uitgangspunt voor het Prins Bernhard Cultuurfonds.